headerphoto 
Úvod
Vítáme Vás na stránkách, které mají za úkol informovat veřejnost o hlavním cíli našeho snažení, t.j. vyškrtnutí lokality Březový potok na Horažďovicku ze seznamu lokalit pro vybudování hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu (dále jen HÚJO).
Výstavbu HÚJO nebudeme podporovat ani jinde v České republice. Nechceme dopustit, aby malebný, žádnou ekologickou zátěží nepostižený, kraj Pošumaví se stal jaderným smetištěm republiky a možná i celé Evropy.
Naše stránky nemapují pouze aktivitu občanského sdružení jako takového, ale poukazují i na činnost a spolupráci se samosprávami obcí a měst v dotčené lokalitě a jejím okolí. Pokud máte jakékoliv náměty nebo připomínky k působení sdružení, případně k formě a náplni těchto webových stránek, kontaktujte nás, prosím.

Spolek „Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!“ je dobrovolným nevládním, neziskovým sdružením, vzniklým dle platné legislativy. Sdružení je právnickou osobou.Rozhovor s režisérem Edgarem Hagenem týkající se filmu
"Cesta na nejbezpečnější místo na zemi."Informace
Spolek "JODN"
sídlo:
Obecní úřad Pačejov
č.ú.:
134930/8030
email:
jodnczcentrum.cz
kontakt:
Aktuálně

"Máte slovo s Michaelou Jílkovou — Radioaktivní odpad 19.5.2016“ Youtube.cz
Česká televize (20.5.2016)

"Sledujte ve čtvrtek 19.května od 21 hodin v televizi pořad "Máte slovo" s M. Jílkovou. Jedno z témat pořadu - hlubinné úložiště jaderného odpadu. Mezi diskutujícími budou: Ing. Jan Vavřička - starosta Pačejova, Ing. Eduard Seguens - Calla, Ing. V. Duda - SÚRAO, Ing. D. Drábová - SÚJB a další." (17.5.2016)

"Pozvánka na protestní akci v rámci celorepublikového dne proti hlubinnému úložišti jaderného odpadu - cykloakce a štafetový běh - start v sobotu 23.4.2016 od 12.15 hodin v Pačejově nádraží" (24.3.2016)

"Pozvánka na česko – německou exkurzi na lokalitu „Březový potok“ – 2.4.2016" (16.3.2016)

"Pozvání do divadla dne 2.4.2016 - KD Horažďovice" (14.3.2016)

"Pozvání na exkurzi zdarma (sobota 19.3.2016) do bavorského městečka Thurmansbang, které je také vytipováno pro umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu." (10.3.2016)

Informace od SÚRAO ke vstupu na pozemky při provádění geologického průzkumu v lokalitě Březový potok v souvislosti s HÚJO (7.3.2016)

Dopis od SÚRAO k provádění geologických průzkumů (4.3.2016)

Aktualizace referenčního projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v hypotetické lokalitě (19.2.2016)

Webové stránky PS Dialog o HÚJO (17.2.2016)

Závěr zjišťovacího řízení (17.2.2016)

Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště – Březový potok (17.2.2016)

Program 19. schůze PS Dialog o HÚJO 16.2.2016 (15.2.2016)

Zastupitelstvo obce Pačejov vrátilo SÚRAO cca 1,5 miliónu Kč (15.2.2016)

Metodika použití kritérií při zužování počtu lokalit pro další fázi výběru lokality (11.2.2016)

Film švýcarského režiséra Edgarda Hagena „Cesta na nejbezpečnější místo Země“ Informace o filmu na CSFD.cz (11.2.2016)

Projekt geologických prací v lokalitě Březový potok (4.1.2016)

Kritéria výběru lokalit pro umístění HÚJO (4.1.2016)

Promítání filmu 28.11.2015 od 19 hodin v Horažďovicích (24.10.2015)

Žaloba obcí z lokality Březový potok proti státu (24.10.2015)

Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na šesté lokalitě – Březový potok (9.9.2015)

Na kole a pěšky proti úložišti 18. 7. 2015 (12.7.2015)

Protestní akce proti HÚJO – štafetový běh (20.2.2015)

Zápis ze schůze VV JODN 29.11.2014 (1.12.2014)

Usnesení z ustavujícího zasedání 3.11.2014 - Pačejov (14.11.2014)

Příspěvek do obecního zpravodaje Pačejov - JODN (14.11.2014)

Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 16. 10. 2014 (14.11.2014)

Brání Magdalénu před jaderným odpadem (25.3.2013)

Obce chtějí mít právo zakázat stavbu úložiště vyhořelého paliva (21.3.2013)